Archive for the ‘Кадрове забезпечення дошкільної освіти’ Category

Кадрове забезпечення закладу дошкільної освіти

завантажити

Додаток  35

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Read more »

Designed by Free Wordpress Themes and Sponsored by Curry and Spice