Виховна робота

Сучасний навчально – виховний заклад вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту,форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості в нашому закладі є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.
Ефективність функціонування виховної системи в закладі доводять такі критерії:
-вихованість учнів;
-захищеність і комфортність дитини у класі;
-задоволення учнів та їх батьків життєдіяльністю класу;
-прояв індивідуальності класного колективу.
Основні завдання виховної діяльності закладу спрямовані на виконання законодавства в галузі освіти щодо збереження та розвитку фізичного, духовного, психологічного здоров’я дітей. Read more »

Designed by Free Wordpress Themes and Sponsored by Curry and Spice